skip to Main Content

Historia

Kefalometri-programmet Facad har varit i kliniskt bruk i över 20 år.

Det började 1988 som ett examensarbete i datorteknik i samarbete med Käkkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Denna prototyp vidareutvecklades till en produkt (1990) som använde sig av dedicerad bildbehandlingshårdvara.

Den långa erfarenheten från klinisk användning utnyttjades när Facad under 2001 moderniserades till en Windows-produkt och färdigställdes i januari 2002.

Facad, version 3.6 (och senare) är sedan januari 2013 CE-märkt enligt Directive 93/42/EEC on Medical Devices, annex II (MDD).

Den senaste programversionen släpptes i december 2022 som version 3.13.

Back To Top