skip to Main Content

Funktioner i Facad – en översikt

Operativsystem

 • Windows 10
 • Windows 8-8.1
 • Windows 7
 • flertalet Windows Server OS vid användning i en terminal-server-miljö som tex. Citrix

Programmet fungerar även på Mac-datorer om man använder en Windows-emulator, t.ex. Parallels Desktop or VMware Fusion.

Import av digitala bilder

 • BMP, DICOM, GIF, JPEG, PNG, TIFF
 • Skannade röntgenfilmer
 • Digitala röntgenbilder
  • Kefalogram
  • Frontal röntgen
  • Panorama-röntgen
 • Extraorala (ansikts)-foton
  • Laterala
  • Frontala
 • Gipsmodeller (2-D)
  • Fotograferade
  • Skannade modeller
 • Övriga bilder
 • Klistra in kopierade bilddata från klippbordet i Windows

Plugin-program

Koppling med andra datorprogram för digitala röntgensystem, journalprogram eller PACS, se listan över plugin-program.

Facad på olika språk

 • Danska
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Holländska
 • Italienska
 • Norska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Slovenska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tyska

Bild/tracing-hanterare

Översikt (med småbilder) och hantering av en patients bilder, tracings, behandlingsplaner och superponeringar, organiserade i undersökningar.

Bildkalibrering

 • Kalibrering i verkliga mått, genom att mäta ett känt avstånd på röntgensystemets linjal som finns i röntgenbilden
 • Ange röntgendetektorns upplösning (mm/pixel)
 • Ange flatbäddskannerns DPI-upplösning (dots per inch) för en skannad röntgenfilm
 • Kompensering för röntgenförstoring

Bildfunktioner

 • Zooma
  • Förstora/förminska i steg
  • Förstora/förminska kontinuerligt
 • Ljushet och kontrast
  • Ändra bildens ljushet och kontrast
  • Optimera ljushet och kontrast i ett utvalt område i bilden
 • Invertera en bild
 • Rotera en bild 90°/180°, tippa upp och ned eller spegla vänster/höger
 • Fri bildrotation

Tracing

 • Placera punkter
  • En vägledd procedur med en grafisk placeringsguide som visar punkters förmodade position
  • Automatisk positionering av muspekaren
  • Placera endast de punkter som är nödvändiga för den valda analysen
  • Flytta punkters position
  • Placera/flytta punkter med hög noggrannhet
 • Automatisk placering av incisiver
 • Placera tänder (färdiga mallar)
 • Flytta, luta och ändra storlek på tänder
 • Rita hårdvävnad (maxilla, mandibel och andra anatomiska strukturer) med hjälp av färdiga mallar
 • Anpassa (justera) ritad hårdvävnad
 • Rita mjukvävnadsprofilen med hjälp av en mall kombinerat med automatisk strukturigenkänning
 • Anpassa (justera) mjukvävnadsprofilen
 • Utför tracing på kefalogram som antingen visar höger- eller vänsterprofil
 • Ångra aktiviteter för att enkelt korrigera användarmisstag

Kefalometrisk analys

 • Fördefinierade standard-analyser
  • laterala analyser
  • frontala (PA) analyser
  • analyser för studiemodeller
 • Ändra och kundanpassa dina egna analyser
 • Ändra norm-intervall för valda mätningar
 • Bygg dina egna analyser från ett mått-bibliotek
 • Flexibel grafisk presentation av mätningar, analysvärden och kefalometriska linjer
 • Harmonibox (Segner/Hasund)

Utdata

 • Skriv ut bilder, tracings, analysresultat och kombinerade rapporter
 • Exportera bilder till bildfiler
 • Spara analysresultat till textfiler
 • Kopiera bilder, tracings och analysresultat till klippbordet i Windows
 • Exportera Facad-patienter till t.ex. ett USB-minne

Behandlingsplanering och VTO

 • Planerad förflyttning och rotation av tänder, maxilla och mandibel – med hög noggrannhet, interaktivt eller genom att mata in förflyttningsvärden
 • Omedelbar numerisk presentation av planerad förflyttning
 • Omedelbar prediktion av profillinjen
 • Simulera effekten av mandibelns auto-rotation
 • Dela hårdvävnadssegment
 • Simulera användningen av distraktorer
 • Foto-prediktion som ett resultat av behandlingsplanering
 • Flexibel modell för mjukvävnadens förändring
 • Multipla planeringsförslag

Superponering

 • Superponera en lateral röntgenbild med ett profilfoto med genomlysningseffekt
 • Superponera två röntgenbilder med genomlysningseffekt
 • Superponera 2-5 tracings samtidigt
 • Samtidig presentation av analysvärden från alla superponerade tracings
 • Superponera tracings före/under/efter behandling
 • Superponera tracings vid tillväxt
 • Superponera en behandlingsplanering med en uppföljnings-tracing efter behandling, d.v.s. jämför en behandlingsplan med det faktiska resultatet
 • Mät skillnader (avstånd) mellan tracings i en superponering
 • Flera metoder för passning av ingående tracings:
  • Fixera tracings med en gemensam referenspunkt och rotera längs en gemensam referenslinje
  • Passa med 2 eller flera gemensamma referenspunkter
  • Manuell passning, använd anatomiska strukturer
  • Utför prof. Arne Björks ”Strukturella metod” (med implantatlinjer)

Dokumentation

PDF-format
 • Användarhandledningar på olika språk (även svenska)
 • Dokumentation på engelska:
  • Fullständig referensmanual
  • Väldokumenterade standard-analyser
  • Dokumentation till mått-bibliotek
  • Release Notes
Pappersformat

Dokumentation (se ovan) är även tillgängligt i pappersformat. Sänd efterfrågan till support@facad.com

Uppdatering via Internet

 • Nedladdning av användarlicenser
 • Uppdatering av nya programversioner via nätet

Aktivitetsloggning

Aktivitetsloggning (tillval)

 • Vem har haft åtkomst till vilka patienter och bilder, varifrån (från vilken dator) och när (tidpunkt)?

Kryptering av patientdata

 • Möjlighet för kryptering av patientdata för att försvåra läsning av persondata för obehöriga
Back To Top