skip to Main Content

Utdata

Bilder – komplett med tracing och grafik – kan skrivas ut, exporteras till bildfiler och kopieras till klippbordet i Windows, så att information kan presenteras i andra datorprogram.

Analysresultat kan också skrivas ut, sparas som textfiler och kopieras (som text eller som en bild) till klippbordet.

Innehållet i klippbordet kan sedan klistras in i datorprogram såsom Microsoft Word, PowerPoint eller Excel.

Facad-patienter kan exporteras till t.ex. ett USB-minne för att kunna dela tracings och behandlingsplaner mellan kliniker.

Skriv ut rapport

Man kan också skriva ut analysresultat tillsammans med bilder i en kombinerad rapport-utskrift.

Facad Collector

Ilexis AB erbjuder också ett tilläggsprogram – Facad Collector – som används till att samla kefalometriska data från många tracings. Detta program används mest i universitetsmiljö och i forskningsprojekt för att samla en stor mängd data för statistisk analys.

 

Back To Top