skip to Main Content

Kefalometriska analyser

En samling utvalda kefalometriska mått kallas för en analys.

Man kan välja den kefalometriska analys som ska beräknas under pågående tracing från en lista av standard-analyser som levereras med Facad-programmet, eller från en lista av egna, kundanpassade analyser.

Valfri analys kan modifieras eller anpassas fullständigt genom att använda den inbyggda analys-redigeraren (där det finns ett stort urval mått, linjer och punkter i ett kefalometriskt bibliotek), eller genom att beställa en kundanpassad analys av oss.

Den sagittala axeln kan lätt omdefinieras så att egendefinierade mätningar kan utföras.

Man kan utföra kefalometriska analyser på laterala och frontala bilder, på panorama-röntgenbilder och (tvådimensionella) bilder av gipsmodeller.

Analysresultat

Facad beräknar automatiskt och korrekt de mätvärden (avstånd och vinklar) som definieras av den valda analysen, och presenterar resultatet tillsammans med en symbolisk visning av värdenas avvikelser från sina medelvärden (normen).

Norm-intervallet kan ändras av användaren.

Värdena uppdateras automatiskt då man flyttar en punkt.

 

Interaktiva mätningar

Ytterligare mätningar (avstånd och vinklar) kan utföras interaktivt direkt på den digitala, rätt kalibrerade röntgenbilden.

 

Grafisk presentation

Kefalometriska mätningar och värden kan visas grafiskt på tracingbilden, tillsammans med utvalda kefalometriska linjer (såsom nasion-sella-linjen och mandibular-linjen).

 

Harmonibox

Harmoniboxen som introducerades av Segner och Hasund är en metod för att grafiskt presentera vissa kefalometriska värden för att förenkla utvärdering av ansiktstyp (prognat, ortognat, retrognat).

Back To Top