skip to Main Content

Cefalometriske analyser

En samling af udvalgte cefalometriske mål kaldes for en analyse.

Man kan vælge den cefalometriske analys der skal beregnes i den pågående tracing udfra en liste af standard-analyser der medleveres med Facad pakken eller fra en liste af egne (kunde) anpassede analyser.

Valgfri analyse kan modificeres eller anpasses fuldstændigt gennem at bruge den indbyggede analyse editor (hvor der er et meget stort udvalg af mål, linjer og punkter i et cefalometriskt bibliotek) eller gennem at bestille en kundeanpasset analyse af os.

Den sagitale aksel ken nemt omdefinieres således at egendefinierede målinger kan udføres.

Man kan udføre cefalometriske analyser på både laterale og frontale billeder, på panorama-røntgenbilleder och på (to dimensionell) billeder af studiemodeller.

Analyseresultat

Facad beregner automatiskt og korrekte de måleværdier (afstande og vinkler) der definieres af den valgte analyse, og præsenterer resultatet sammen med en symbolisk visning af værdiernes afvigelse fra sine middelværdier (normen).

Norm-intervallet kan ændres af brugeren.

Værdierne opdateres automatiskt når man flytter et punkt.

 

Interaktive målinger

Yderligere målinger (afstande og vinkler) kan gøres interaktivt direkte på det digitale, korrekte kalibrerede røntgenbillede.

 

Grafisk præsentation

Cefalometriske målinger og værdier kan vises grafiskt på tracingbilledet, sammen med udvalgte cefalometriske linjer (såsom nasion-cella linjen og mandibular-linjen).

 

Harmoniboks

Harmoniboksen der introduceredes af Segner og Hasund er en metode for at grafiskt præsentere visse cefalometriske værdier for at forenkle evaluering af ansiktstype (prognat, ortognat, retrognat).

Back To Top