skip to Main Content

Plugin-program

Facad er tilpasset til at kunne modtage patientdata og digitale billeder fra anden software som benyttes til patientjournal, PACS, eller database for digitale røntgenbilleder.
Følgende liste viser nogle eksempler på software som Facad allerede er tilpasset til:

 • Kavo Kerr CliniView (Instrumentarium Imaging)
 • Soredex Scanora and Digora
 • Planmeca Romexis and Dimaxis
 • Sirona Sidexis
 • OnePix and CDR Dicom (Schick)
 • Dürr Vistasoft and DBSwin
 • Gendex Vixwin
 • Carestream Dental (Kodak)
 • Kodak T4
 • ProCuris Edward/Paul/Arion
 • DentalEye
 • Effica Viewer (Tieto)
 • VisiQuick (Citodent Imaging)
 • Mediadent (Imagelevel)
 • Oase (VST Software)
 • OrthoPLAN (FIS Automatisering)
 • Titanium (Flexsoft)
 • Opus Dental
 • Orthodontis
 • TK2 (DSI Data)
 • Frenda
 • Sectra IDS7 PACS
 • PACS-systemer med Dicom Send-funktion (Facad = Image Storage SCP)
 • + andre programmer der kan eksportere billeder til billedfiler i Dicom-format.

Præsentation af cefalometriske værdier i et journalprogram

Med Facad kommer et plug-in program (FacadExportCephDataPlugin) der muliggør visning af cefalometriske data inde i et journalprogram f.eks. Opus Dental.

Back To Top