skip to Main Content

Plugin-program

Facad är anpassat för att kunna ta emot patientdata och digitala bilder från andra datorprogram för digitala röntgensystem, journalprogram eller PACS.
Följande lista visar några exempel på system och datorprogram som Facad redan har anpassats till:

 • CliniView
 • DTX Clinic
 • Soredex Scanora and Digora
 • Planmeca Romexis and Dimaxis
 • Sirona Sidexis
 • OnePix and CDR Dicom (Schick)
 • Dürr Vistasoft and DBSwin
 • Gendex Vixwin
 • Carestream Dental (Kodak)
 • Kodak T4
 • ProCuris Edward/Paul/Arion
 • DentalEye
 • Effica Viewer (Tieto)
 • VisiQuick (Citodent Imaging)
 • Mediadent (Imagelevel)
 • VDDS interface
 • Oase (VST Software)
 • OrthoPLAN (FIS Automatisering)
 • Titanium (Flexsoft)
 • Opus Dental
 • Orthodontis
 • TK2 (DSI Data)
 • TM Tand (Solteq)
 • Frenda
 • Muntra
 • Sectra IDS7 PACS
 • PACS-system med Dicom Send-funktion (Facad = Image Storage SCP)
 • + andra datorprogram som kan exportera bilder till bildfiler i Dicom-format.

Presentation av kefalometriska värden i journalprogram

Med Facad följer ett plugin-program (FacadExportCephDataPlugin) som möjliggör visning av kefalometriska data inuti journalprogram, som t.ex. Opus Dental och Orthodontis.

Back To Top