skip to Main Content

Superponering

Vitsen med superponering är att visuellt kunna jämföra olika tracings. Man kan visa upp till fem olika tracings samtidigt.
Analysvärden från flera superponerade tracings visas samtidigt.

Passning av de ingående tracings mot varandra uppnås med några olika passningsmetoder:

  • Passa med en gemensam referenspunkt och rotera längs en gemensam referenslinje
  • Passa, rotera och skala med hjälp av två eller flera gemensamma referenspunkter
  • Manuell passning m.hj.a. stabila skeletala strukturer

Professor Arne Björks ”Strukturella metod” (med färdiga implantatlinjer) utförs enkelt.

Det är också möjligt att superponera två röntgenbilder på varandra med genomlysningseffekt.

Blanda bilder

I Facad kan man visa både röntgenbilden och profilfotot ovanpå varandra med genomlysningseffekt, och även reglera bildblandningen mellan de två bilderna.

Back To Top