skip to Main Content

Mjukvävnadsprediktion

Vänster: För att möjliggöra visning av en foto-prediktion, används ett digitalt fotografi av patientens profil där ansiktsprofilen detekteras mer eller mindre automatiskt.

 

 

Höger: En predikterad profillinje presenteras automatiskt under planerad förflyttning av tänder och hårdvävnadssegment genom att applicera en matematisk modell för förflyttning av mjukvävnad. Modellen preciserar hur punkter på ansiktsprofilen flyttas (sagittalt och vertikalt) i relation till den implicita förflyttningen av hårdvävnadspunkter.

Var god notera att dessa två bildexempel inte kommer från samma patient.

En foto-prediktion kan sedan genereras utifrån profilfotot, baserat på de planerade förflyttningarna i behandlingsplanen.

Back To Top