skip to Main Content

Studiemodeller – Digitalisering

För att skapa en tvådimensionell bild av en studiemodell, lämplig för tracing och mätning i Facad, kan du antingen fotografera ocklusalytorna på modellen eller skanna studiemodellen i en vanlig flatbäddsskanner.

 

När du fotograferar studiemodellen, se till att ha med en linjal när du fotar så blir det enkelt att kalibrera bilden i Facad.

 

Om du skannar studiemodellen i en skanner behöver du inte lägga med en linjal om du istället noterar vilken DPI-upplösning (dots per inch) som du skannar med. Du kan sedan använda denna DPI-inställning när du kalibrerar bilden i Facad.

En lämplig skannerupplösning kan vara 300 DPI. Du kan naturligtvis lägga med en linjal när du skannar och använda linjalen när du kalibrerar.

Back To Top