skip to Main Content

Frontala analyser

På samma sätt som för laterala röntgenbilder, kan man enkelt placera punkter på en frontal (PA) röntgenbild för att beräkna kefalometriska analysvärden på frontala bilder.

 

Det finns ett litet urval av fördefinierade frontala analyser i Facad. På samma sätt som för laterala analyser kan man göra sin egen analys i den inbyggda analys-redigeraren.

Back To Top