skip to Main Content

Jämför versioner

Facad finns tillgängligt i två versioner; Full version och version Tracing Only. I denna tabell kan versionerna jämföras.

FACAD functions Tracing Only Full version
Bilder
Koppling med andra datorprogram för digitala röntgensystem, journalprogram eller PACS
Import av digitala bilder (TIFF, GIF, JPEG, BMP, PNG, DICOM)
Bildkalibrering
Bildfunktioner (zoom, ljushet/kontrast, rotera)
Addera profilfoto till en tracing
Kefalometri
Fler än 30 fördefinierade standardanalyser
Analys-redigerare
Interaktiva mätningar
Harmonibox (Segner/Hasund)
Tracing
Placera punkter
Automatisk placering av incisiver
Placera/rita tänder och hårdvävnad
Placera/rita mjukvävnadsprofil
Superponering
Superponera tracings
Superponera röntgenbilder (genomlysningseffekt)
Superponera lateral röntgenbild med profilfoto
Utdata
Utskrifter
Kopiera/exportera bilder och analysresultat
Diverse
Facad på olika språk, bl.a. svenska och engelska
Dokumentation i PDF-format
VTO - Visual Treatment Objective
Planerad förflyttning av hårdvävnad och tänder
Mjukvävnadsprediktion
Foto-prediktion
Back To Top