skip to Main Content

Porównanie wersji

Oferujemy dwie wersje oprogramowania – Pełną oraz ograniczoną Tylko rysowanie. Poniższe zestawienie przedstawia porównanie obu wersji.

FACAD Tylko rysowanie Pelna
Obrazy
Połączenie z oprogramowaniami dla obrazów rtg, systemami zarządzania pacjentem oraz PACS
Import obrazów cyfrowych (TIFF, GIF, JPEG, BMP, PNG, DICOM)
Kalibracja obrazu
Funkcje obrazu (zoom, jasność/kontrast, rotacja)
Dołączenie zdjęcia profilowego do obrysu
Cefalometria
Ponad 30 oznaczonych analiz standardowych
Edytor analizy
Pomiary interaktywne
Harmonia-boks (Segner/Hasund)
Obrys
Umieszczanie znaczników (punktów orientacyjnych)
Automatyczne umieszczenie siekaczy
Umieszczanie/rysowanie zębów i tkanek twardych
Umieszczanie/rysowanie linii profilu tkanek miękkich
Nakładanie obrysów
Nakładanie obrysów
Nakładanie rtg (efekt przenikania)
Nakładanie cefalometrycznego rtg ze zdjęciem profilowym
Eksport danych
Drukowanie
Kopiuj/Eksport obrazów i dane
Inne
Facad dostępny również w jęz. polskim
Dokumentacja w formacie PDF
VTO - Wizualizacja celu leczenia
Planowanie przesunięcia tkanek twardych i zębów
Przewidywanie profilu tkanek miękkich
Prognozowanie zdjęcia profilowego
Back To Top