skip to Main Content

Aby umożliwić modułowi serwis Facad zdalną pracę na komputerze, kliknij łącze TeamViewer i uruchom program TeamViewer.

Prosimy poinformować serwis Facad o identyfikatorze użytkownika i haśle jakie przedstawiono w programie TeamViewer.

Back To Top