skip to Main Content

Prezentacja filmów: Jak pracować z oprogramowaniem Facad

Filmy z angielskimi napisami.

Filmy instruktażowe dla wcześniejszych wersji oprogramowania

Podczas oczekiwania na nowe filmy instruktażowe, wideo z wersji 3.8 (z polskimi napisami) jest nadal dostępne. Pod wieloma względami są one nadal aktualne.

Umieść znacznik (punktów orientacyjnych)

Umieść znacznik (punktów orientacyjnych)

Umieść/Narysuj trzonowce i Szczęka i Żuchwa

Umieść/Narysuj trzonowce i Szczęka i Żuchwa

Rysuj tkanki twarde

Rysuj tkanki twarde

Utwórz linię profilu tkanek miękkich

Utwórz linię profilu tkanek miękkich

Praca ze zdjęciem profilowym

Praca ze zdjęciem profilowym

Nałożenia obrysów i obrazy rtg

Nałożenia obrysów i obrazy rtg

Planowanie leczenia

Planowanie leczenia

Back To Top