skip to Main Content

Översikt

Facad är ett mycket kraftfullt, flexibelt och lättanvänt datorprogram som kan användas både till tracing och kefalometriska analyser vid ortodontisk behandling och till käkkirurgisk planering med prediktion av mjukvävnad.

Patientlista

En lista över patienter som har tracats i Facad;

  • snabb
  • enkelt att söka/filtrera fram en specifik patient
  • senast använda patienter alltid högst upp
  • sorterbar med ett enkelt klick på kolumnrubrikerna

Bild/tracing-hanterare

Översikt med småbilder och hantering av en patients persondata, bilder och tracings.

Bilder och tracings är organiserade i undersökningar vari man samlar bilder tagna vid samma undersökningstillfälle.

En tracing kan representera t.ex.

  • en orginaltracing före behandling
  • en eller flera alternativa behandlingsplaner, eller
  • en uppföljningstracing efter behandling.

En tracing kan även representera en kombination av flera tracings, en s.k. superponering.

Back To Top