skip to Main Content

Tulokset

Kuvat – suunnitelma ja grafiikka valmiina – voidaan tulostaa, tallentaa (export) kuvatiedostoiksi ja kopioida Windowsin leikepöydälle muiden ohjelmien käytettäviksi.

Analyysitulokset voidaan myös tulostaa, tallentaa tekstitiedostoksi ja kopioida (tekstinä tai kuvana) leikepöydälle.

Leikepöydän sisältö voidaan liittää muihin ohjelmiin kuten Microsoft Word, PowerPoint tai Excel.

Facad-potilaat voidaan viedä esim. muistitikulle, mikä mahdollistaa suunnitelmien ja hoitosuunnittelun jakamisen klinikoiden välillä.

Raportin tulostus

Voit myös tulostaa analyysitulokset yhdessä kuvien kanssa yhdistetyllä raporttitulostuksella.

Facad Collector

Ilexis AB tarjoaa myös itsenäistä ohjelmaa, nimeltään Facad Collector, kefalometrisen datan keräämiseksi useista suunnitelmista. Tätä ohjelmaa käytetään pääosin yliopisto-opinnoissa ja –tutkimusprojekteissa keräämään ison määrän dataa tilastollisiin tarkoituksiin.

 

Back To Top