skip to Main Content

Historia

Facad oikomishoidon ohjelmisto on ollut kliinisessä käytössä yli 20 vuotta.

Kaikki alkoi vuonna 1988 ohjelmistotekniikan lopputyönä yhteistyössä Linköpingin yliopistollisen keskussairaalan (Ruotsi) Maxillofaciaalisen yksikön kanssa. Prototyyppiä jatkokehiteltiin tuotteeksi, joka hyödynsi vuonna 1990 julkaistua kuvankäsittelykomponettia.

Yli 10 vuoden kliinisen kokemuksen pohjalta Facad uudistettiin vuonna 2001 moderniksi Windows-sovellukseksi, joka julkaistiin tammikuussa 2002.

Versiosta 3.6 lähtien Facad on EC-sertifioitu (CE-merkintä) Directive 93/42/EEC on Medical Devices, annex II (MDD) mukaisesti.

Uusin ohjelmaversio (v.3.13) julkaistiin asiakkaille joulukuussa 2022.

Back To Top