skip to Main Content

Hoidon simulointi

Facad on erittäin tehokas, joustava ja helppokäyttöinen ohjelma, jota voidaan käyttää kefalometrisen analyysiin ja hoitosimulointiin pehmytkudosprofiiliennusteella eli suunnitteluun.

Suunniteltu siirto

Hampaiden ja luukudossegmenttien (kuten ylä- ja alaleuka) graafisia symboleita voidaan interaktiivisesti liikuttaa (siirtää ja pyörittää) suunniteltuun paikkaan simuloitaessa maxillofaciaalista hoitoa.

On lisäksi mahdollista syöttää numeerisia liikutteluarvoja (sagitaali- ja vertikaaliarvot mm:ssä) kun suunnitellaan kovakudoksen ja hampaiden siirtoja.

Siirron esittäminen

Kaikki hampaiden ja luukudoksen suunnitellut siirrot esitetään automaattisesti numeerisesti.

  • Luukudossegmentit voidaan jakaa useisiin osiin ja ortodonttisten vetojen käyttöä voidaan simuloida.
  • Facad mahdollistaa moni-suunnittelun yhtäaikaisen vireillepanon.
  • Hoitosuunnitelmia voidaan seurata vertailemalla niitä visuaalisesti jälkihoidolliseen suunnitelmaan (limitys).
Back To Top