skip to Main Content

Facadin ominaisuudet – yleistä

Käyttöjärjestelmät

 • Windows 10
 • Windows 8-8.1
 • Windows 7
 • Windows-palvelinkäyttöjärjestelmillä, silloin kun terminaalipalvelinympäristö, kuten Citrix, on kyseessä.

Ohjelmisto toimii myös Mac-tietokoneilla ajettavilla Windows-emulaattoreilla, kuten Parallels Desktop ja VMware Fusion.

Digitaalikuvien tuonti (import)

 • BMP, DICOM, GIF, JPEG, PNG, TIFF
 • Skannatut röntgenfilmit
 • Digitaaliset röntgenkuvat
  • Kefalogrammit
  • Frontaaliröntgenkuvat
  • Panoraamaröntgenkuvat
 • Kasvovalokuvat
  • Sivukuva
  • Etukuva
 • Kipsimallit (2-D)
  • Valokuvatut
  • Skannatut mallit
 • Muut kuvat
 • Kopioidun kuvadatan liittäminen Windows leikepöydältä

Liitännäisohjelmat

Liitännät digitaalisen röntgenkuvantamisen, potilashallinnoinin ja PACS-ohjelmistoihin, katso lista ohjelmista.

Monikieli-tuki

 • Suomi
 • englanti
 • espanja
 • hollanti
 • italia
 • norja
 • portugali
 • puola
 • ranska
 • ruotsi
 • saksa
 • Slovenia
 • tanska

Kuva/Suunnitelma-manager

Visuaalinen yleisnäkymä (esikatselukuvilla) sekä potilaskuvien, suunnitelmien, hoitosuunnitelmien ja limitysten hallinta.

Kuvan kalibrointi

 • Reaalikalibrointi käyttäen järjestelmäviivainta röntgenkuvassa
 • Syötä röntgendetektorin resoluutio (mm/pikseli)
 • Syötä tasoskannerin DPI-resoluutio (pistettä tuumalla) skannatulle röntgenfilmille
 • Röntgenjärjestelmän suurennoskertoimen kompensointi

Kuvatyökalut

 • Suurennos/Zoom
  • Suurenna/pienennä asteittain
  • Suurenna/pienennä portaattomasti
 • Kirkkaus ja kontrasti
  • Säädä kirkkautta ja kontrastia
  • Optimoi tietyn rajatun alueen kirkkaus ja kontrasti
 • Invertoi kuva
 • Pyöritä kuvaa 90°/180°, käännä ylösalaisin tai peilikuvaksi oikealle/vasemmalle
 • Vapaa kuvan kääntö

Suunnitelma

 • Aseta markkeripisteet
  • Aseta markkeripisteet (ohjattu prosessi visuaalisella markkepistekartalla)
  • Hiiren kursorin automaattinen asettaminen
  • Aseta vain valittuun analyysiin tarvittavat markkeripisteet
  • Säädä markkereiden paikkaa
  • Aseta markkerit erittäin tarkasti
 • Etuhampaiden automaattinen asettaminen
 • Aseta hampaat käyttäen valmiita hammassapluunoita
 • Säädä hampaiden paikkaa, kokoa ja asentoa
 • Piirrä luukudos (yläleuka, alaleuka ja muut anatomiset rakenteet) valmiita sabluunoita hyödyntäen
 • Säädä kovakudosrakenteita
 • Piirrä pehmytkudosprofiiliviiva puoli-automaattisesti (käyttäen rakenteentunnistusta) tai manuaalisesti
 • Säädä pehmytkudosprogfiiliviivaa
 • Suunnittele oikeaan tai vasempaan kefalogrammiin
 • Kumoa haluamasi toiminnot helposti korjataksesi käyttäjävirheitä

Kefalometrinen analyysi

 • Esimääritellyt standardianalyysit
  • Lateraalianalyysit
  • Frontaali (PA) analyysit
  • Kipsimallianalyysit
 • Muokkaa ja luo räätälöidysti omia analyysejäsi
 • Säädä normivälejä haluamillesi mittauksille
 • Rakenna oma analyysisi valmista mittauskirjastoa hyödyntäen
 • Joustava graafinen esitys mittauksista, arvoista ja kefalometrisista viivoista
 • Harmonialaatikko (Segner/Hasund)

Tulokset

 • Tulosta kuvia, suunnitelmia, analyysin tuloksia ja yhdistettyjä raportteja
 • Vie/tallenna (export) kuvia kuvatiedostoiksi
 • Tallenna analyysitulokset tekstitiedostoiksi
 • Kopioi kuvat, suunnitelmat ja analyysitulokset Windowsin leikepöydälle
 • Vie Facad-potilaat esim. muistitikulle

Hoidon suunnittelu

 • Hampaiden sekä ylä- ja alaleuan tarkka suunniteltu siirto ja pyöritys tarkasti syöttämällä numeerisen arvon
 • Suunnitellun siirron välitön numeerinen esitys
 • Välitön pehmytkudosennuste
 • Simuloi alaleukaluun automaattisen pyörityksen vaikutuksia
 • Jaa luukudossegmentit
 • Simuloi oikomishoidon vetojen käyttöä
 • Ennustevalokuva hoitosuunnitelman tuloksesta
 • Joustava malli pehmytkudoksen liikkeistä
 • Useampi samanaikaisen suunnitelmavaihtoehto

Limitys

 • Limitä lateraaliröntgenkuva profiilivalokuvan kanssa läpinäkyvyysefektein
 • Limitä kaksi röntgenkuvaa läpinäkyvyysefektein
 • Limitä samanaikaisesti 2-5 suunnitelmaa
 • Esitä kaikkien limitettyjen suunitelmien analyysiarvon yhtäaikaisesti
 • Limitä suunnitelmat hoitoa ennen/aikana/jälkeen
 • Limitä kasvunaikaiset suunnitelmat
 • Limitä hoitosuunnitelma hoidon jälkeisellä suunnitelmalla eli vertaa hoitosuunnitelmaa todelliseen tulokseen
 • Mittaa eri suunnitelmien etäisyyseroja limityksen avulla
 • Useita menetelmiä sisällytettyjen suunnitelmien sovittamiseksi:
  • Kiinnitä suunnitelmat referenssimarkkeripisteellä ja pyöritykset referenssiviivalla
  • Paras kohdistus käyttämällä 2 tai useampaa referenssimarkkeripistettä
  • Manuaalisovitus, käytä anatomisia rakenteita
  • Käytä “rakenteellista mentelmää” implanttiviivojen avulla (prof. Arne Björk)

Dokumentaatio

PDF-formaatti
 • Käyttöohje useilla eri kielillä (tanska, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, puola, espanja ja ruotsi)
 • Täydellinen viiteopas (englanti)
 • Kattavasti dokumentoidut standardianalyysit
 • Mittauskirjasto-dokumentaatio
 • Julkaisutiedotteet (englanti)
Paperiformaatti

Edellämainittu dokumentaatio on saatavissa pyynnöstä myös paperimuodossa: support@facad.com

On-line päivitykset

 • On-line käyttölisenssin jakelu
 • On-line päivitykset uusiin sovellusversioihin

Aktiivisuus-loki

Aktiivisuus-loki (optio)

 • Kuka on hakenut mitäkin potilas- ja kuvatietoja, milloin (aikaleima) ja mistä työasemalta käsin.
Back To Top