Facad www.facad.com


Facad finns tillgängligt i två versioner; Full version och version Tracing Only.
Du kan jämföra versionerna nedan.

FACAD funktioner Tracing Only Full version
Bilder

Koppling med andra datorprogram för digitala röntgensystem, journalprogram eller PACS
Import av digitala bilder (JPEG, TIFF, BMP, DICOM)
Bildkalibrering
Bildfunktioner (zoom, ljushet/kontrast, rotera)
Addera profilfoto till en tracing
Kefalometri

Fler än 30 fördefinierade standard-analyser
Analys-redigerare
Interaktiva mätningar
Harmonibox (Segner/Hasund)
Tracing

Placera punkter
Automatisk placering av incisiver
Placera/rita tänder och hårdvävnad
Placera/rita mjukvävnadsprofil
Superponering

Superponera tracings
Superponera röntgenbilder (genomlysningseffekt)
Superponera lateral röntgenbild med profilfoto
Utdata

Utskrifter
Kopiera/Exportera bilder och analysresultat
Diverse

Facad på olika språk
Dokumentation i PDF-format
Behandlingsplanering & VTO

Planerad förflyttning av hårdvävnad och tänder
Mjukvävnadsprediktion
Foto-prediktion