Facad www.facad.com


Funktioner i Facad - en översikt

 • Operativsystem
  • Windows 10
  • Windows 8, 8.1
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Programmet fungerar även på Mac-datorer om man använder en Windows-emulator, t.ex. Parallels Desktop eller VMware Fusion.
 • Import av digitala bilder
  • JPEG, TIFF, BMP, DICOM
  • Skannade röntgenfilmer
  • Digitala röntgenbilder
   • Kefalogram
   • Frontal röntgen
   • Panorama-röntgen
  • Extraorala (ansikts-)foton
   • Laterala
   • Frontala
  • Gipsmodeller (2-D)
   • Fotograferade
   • Skannade modeller
  • Övriga bilder
  • Klistra in kopierade bilddata från klippbordet i Windows
 • Facad på olika språk
  • Engelska, svenska, norska, danska, finska, franska, spanska, holländska, polska och slovenska.
 • Översikt (med småbilder) och hantering av en patients bilder, tracings, behandlingsplaner och superponeringar.
 • Bildkalibrering
  • Kalibrering i verkliga mått, genom att mäta ett känt avstånd på röntgensystemets linjal som finns i röntgenbilden
  • Ange röntgendetektorns upplösning (mm/pixel)
  • Ange flatbäddskannerns DPI-upplösning (dots per inch) för en skannad röntgenfilm
  • Kompensering för röntgenförstoring
 • Bildfunktioner
  • Zoom
   • Förstora/förminska i steg
   • Förstora/förminska kontinuerligt
  • Ljushet och kontrast
   • Ändra bildens ljushet och kontrast
   • Optimera ljushet och kontrast i ett utvalt område i bilden
  • Invertera en bild
  • Rotera en bild 90°/180°, tippa upp och ned eller spegla vänster/höger
  • Fri bildrotation
 • Tracing
  • Placera punkter
   • En vägledd procedur med en grafisk placeringsguide som visar punkters förmodade position
   • Automatisk positionering av muspekaren
   • Placera endast de punkter som är nödvändiga för den valda analysen
   • Flytta punkters position
   • Placera/flytta punkter med hög noggrannhet
  • Automatisk placering av incisiver
  • Placera tänder (färdiga mallar)
  • Flytta, luta och ändra storlek på tänder
  • Rita hårdvävnad (maxilla, mandibel och andra anatomiska strukturer) med hjälp av färdiga mallar
  • Anpassa (justera) ritad hårdvävnad
  • Rita mjukvävnadsprofilen med hjälp av en mall kombinerat med automatisk strukturigenkänning
  • Anpassa (justera) mjukvävnadsprofilen
  • Utför tracing på kefalogram som antingen visar höger- eller vänsterprofil
  • Ångra aktiviteter för att enkelt korrigera användarmisstag
 • Kefalometrisk analys
  • Fördefinierade standard-analyser
   • laterala analyser
   • frontala (PA) analyser
   • analyser för studiemodeller
  • Ändra och kundanpassa dina egna analyser
  • Ändra norm-intervall för valda mätningar
  • Bygg dina egna analyser från ett mått-bibliotek
  • Flexibel grafisk presentation av mätningar, analysvärden och kefalometriska linjer
  • Harmonibox (Segner/Hasund)
 • Utdata
  • Skriv ut bilder, tracings, analysresultat och kombinerade rapporter
  • Exportera bilder till bildfiler
  • Spara analysresultat till textfiler
  • Kopiera bilder, tracings och analysresultat till klippbordet i Windows
  • Exportera Facad-patienter till t.ex. ett USB-minne
 • Behandlingsplanering
  • Planerad förflyttning och rotation av tänder, maxilla och mandibel - med hög noggrannhet, interaktivt eller genom att mata in förflyttningsvärden
  • Omedelbar numerisk presentation av planerad förflyttning
  • Omedelbar prediktion av profillinjen
  • Simulera effekten av mandibelns auto-rotation
  • Dela hårdvävnadssegment
  • Simulera användningen av distraktorer
  • Foto-prediktion som ett resultat av behandlingsplanering
  • Flexibel modell för mjukvävnadens förändring
  • Multipla planeringförslag
 • Superponering
  • Superponera en lateral röntgenbild med ett profilfoto med genomlysningseffekt
  • Superponera två röntgenbilder med genomlysningseffekt
  • Superponera 2-5 tracings samtidigt
  • Samtidig presentation av analysvärden från alla superponerade tracings
  • Superponera tracings före/under/efter behandling
  • Superponera tracings vid tillväxt
  • Superponera en behandlingsplanering med en uppföljnings-tracing efter behandling, d.v.s. jämför en behandlingsplan med det faktiska resultatet
  • Mät skillnader (avstånd) mellan tracings i en superponering
  • Flera metoder för passning av ingående tracings:
   • Fixera tracings med en gemensam referenspunkt och rotera längs en gemensam referenslinje
   • Passa med 2 eller flera gemensamma referenspunkter
   • Manuell passning, använd anatomiska strukturer
   • Utför prof.  Arne Björks ”Strukturella metod” (med implantatlinjer)
 • Dokumentation i PDF-format (på engelska)
  • Fullständig referensmanual
  • Användarhandledningar på olika språk (även svenska)
  • Väldokumenterade standard-analyser
  • Dokumentation till mått-bibliotek
  • Release Notes
 • Dokumentation (se ovan) är även tillgängligt i pappersformat. Sänd efterfrågan till support@facad.com
 • Uppdatering av nya programversioner via Internet
 • Aktivitetsloggning (tillval)
  • Vem har haft åtkomst till vilka patienter och bilder, var (från vilken dator) och när (tidpunkt)?