Facad www.facad.com


Facadin ominaisuudet - yleistä

 • Microsoft Windows
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP
 • Digitaalikuvien sisällytys (import)
  • JPEG, TIFF, BMP, DICOM
  • Skannatut röntgenfilmit
  • Digitaaliset röntgenkuvat
   • Kefalogrammit
   • Frontaaliröntgenkuvat
   • Panoraamaröntgenkuvat
  • Kasvovalokuvat
   • Sivukuva
   • Etukuva
  • Kipsimallit (2-D)
   • Valokuvatut
   • Skannatut mallit
  • Muut kuvat
 • Liitännät digitaalisen röntgenkuvantamisen, potilashallinnoinin ja PACS-ohjelmistoihin, katso lista ohjelmista
 • Monikieli-tuki
  • Englannin, ruotsin, suomen, norjan, tanskan, ranskan, espanjan, puolan, sloveenin ja hollanin kielet.
 • Visuaalinen yleisnäkymä (esikatselukuvilla) sekä potilaskuvien, suunnitelmien, hoitosuunnitelmien ja limitysten hallinta.
 • Kuvan kalibrointi
  • Röntgenjärjestelmän suurennoskertoimen kompensointi
 • Kuvatyökalut
  • Suurennos/Zoom
   • Suurenna/pienennä asteittain
   • Suurenna/pienennä portaattomasti
  • Säädä kirkkautta ja kontrastia
  • Invertoi kuva
  • Pyöritä kuvaa 90°/180°, käännä ylösalaisin tai peilikuvaksi oikealle tai vasemmalle
 • Suunnitelma
  • Aseta markkeripisteet (ohjattu prosessi)
  • Aseta vain valittuun analyysiin tarvittavat markkeripisteet
  • Säädä markkereiden paikkaa
  • Aseta markkerit erittäin tarkasti
  • Aseta hampaat käyttäen valmiita hammassapluunoita
  • Säädä hampaiden paikkaa, kokoa ja asentoa
  • Piirrä luukudos (yläleuka, alaleuka ja muut anatomiset rakenteet) interaktiivisesti
  • Piirrä pehmytkudosprofiiliviiva puoli-automaattisesti (käyttäen rakenteentunnistusta) tai manuaalisesti
  • Suunnittele oikeaan tai vasempaan kefalogrammiin
  • Kumoa haluamasi toiminnot helposti korjataksesi käyttäjävirheitä
 • Kefalometrinen analyysi
  • Esimääritellyt standardianalyysit
  • Muokkaa ja luo räätälöidysti omia analyysejäsi
  • Säädä normivälejä haluamillesi mittauksille
  • Rakenna oma analyysisi mittauskirjastosta
  • Joustava graafinen esitys mittauksista, arvoista ja kefalometrisista viivoista
  • Harmonialaatikko (Segner/Hasund)
 • Tulokset
  • Tulosta kuvia, suunnitelmia, analyysin tuloksia ja yhdistettyjä raportteja
  • Tallenna (export) kuvia kuvatiedostoiksi
  • Tallenna analyysitulokset tekstitiedostoiksi
  • Kopioi kuvat, suunnitelmat ja analyysitulokset Windowsin leikepäydälle
 • Hoidon suunnittelu
  • Hampaiden sekä ylä- ja alaleuan tarkka suunniteltu siirto ja pyöritys
  • Suunnitellun siirron numeerinen esitys
  • Välitön pehmytkudosennuste
  • Simuloi alaleukaluun automaattisen pyörityksen vaikutuksia
  • Jaa luukudossegmentit
  • Simuloi oikomishoidon vetojen käyttöä
  • Ennustevalokuva hoitosuunnitelman tuloksesta
  • Joustava malli pehmytkudoksen liikkeistä
  • Usean samanaikaisen suunnitelman vireillepano
 • Limitys
  • Limitä samanaikaisesti 2-5 suunnitelmaa
  • Limitä suunnitelmat hoitoa ennen/aikana/jälkeen
  • Limitä kasvunaikaiset suunnitelmat
  • Limitä hoitosuunnitelma hoidon jälkeisellä suunnitelmalla eli vertaa hoitosuunnitelmaa todelliseen tulokseen
  • Mittaa eri suunnitelmien etäisyyseroja limityksen avulla
  • Useita menetelmiä sisällytettyjen suunnitelmien sovittamiseksi:
   • Kiinnitä suunnitelmat referenssimarkkeripisteellä ja pyöritykset referenssiviivalla
   • Paras kohdistus käyttämällä 2 tai useampaa referenssimarkkeripistettä
   • Manuaalisovitus, käytä anatomisia rakenteita
 • Aktiivisuus-loki (optio)
  • Kuka on hakenut mitäkin potilas- ja kuvatietoja, milloin (aikaleima) ja mistä työasemalta käsin.