Facad www.facad.com


Facad har varit i kliniskt bruk i över 20 år. Det började 1988 som ett examensarbete i datorteknik i samarbete med Käkkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Denna prototyp vidareutvecklades till en produkt (1990) som använde sig av dedicerad bildbehandlingshårdvara.

Den långa erfarenheten från klinisk användning utnyttjades när Facad under 2001 moderniserades till en Windows-produkt och färdigställdes i januari 2002.

Facad, version 3.6 (och senare) är certifierad (CE-märkt) enligt Directive 93/42/EEC on Medical Devices, annex II (MDD).

Den senaste programversionen släpptes i mars 2017 som version 3.9.

Tracingbild (med behandlingsplan)