Facad www.facad.com


Facad® är ett datorprogram för planering och uppföljning av ortodontisk behandling och käkkirurgisk behandling av käkanomalier - ortognat kirurgi. Programmet innehåller bl.a. funktioner för tracing, kefalometriska analyser, bildanalys, behandlingssimulering och prediktering av mjukvävnadsprofiler. Facad-programmet riktar sig mot ortodontister och käkkirurger.Programmet Facad är anpassat till Windows 10, Windows 8-8.1, Windows 7 och Vista.
Facad är certifierad (CE-märkt) enligt Directive 93/42/EEC on Medical Devices, annex II (MDD).

Programmet fungerar även på Mac-datorer om man använder en Windows-emulator, t.ex.
Parallels Desktop eller VMware Fusion.

Facad är tillgängligt på engelska, svenska, norska, danska, finska, tyska, franska, italienska, spanska, holländska, polska och slovenska.Facadprogrammet


Programvaran utvecklas av Ilexis AB i samarbete med Käkkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Facad har använts kliniskt i över 20 år och finns numera tillgängligt som ett modernt PC-program under Windows 10/Windows 8-8.1/Windows 7/Vista.


Facads webb-sidor är senast uppdaterade 2017-10-17.