Facad www.facad.com


Facad är en mycket kraftfull, flexibel och lättanvänd programvara som kan användas både till tracing och kefalometriska analyser vid ortodontisk behandling (se avsnittet om Tracing & Kefalometri), och till käkkirurgisk planering med prediktion av mjukvävnad.

Planerad förflyttning
Presentation av förflyttningar
De grafiska symbolerna för tänder och hårdvävnadssegment, såsom maxillan och mandibeln, kan interaktivt flyttas med hög noggrannhet (translateras och roteras) till nya, planerade positioner för att simulera ett käkkirurgiskt ingrepp.

Man kan också mata in sagittala och vertikala förflyttningsvärden (i mm) när man planerar förflyttning av hårdvävnad och tänder.

Planerad förflyttning

All planerad förflyttning av tänder och hårdvävnadssegment presenteras automatiskt i numerisk form.

Presentation av förflyttningar


Hårdvävnadssegment kan delas i mindre delar och användningen av distraktorer kan simuleras.

Facad erbjuder möjligheten att utarbeta flera olika behandlingsförslag.

Behandlingsplaner kan följas upp genom att jämföra dem visuellt med en uppföljningstracing efter behandling (superponering).