Facad www.facad.com


Facad är en mycket kraftfull, flexibel och lättanvänd programvara som kan användas både till tracing och kefalometriska analyser vid ortodontisk behandling och till käkkirurgisk planering med prediktion av mjukvävnad (se vidare avsnittet om Planering).

Bild/Tracing-hanterare
Översikt med småbilder och hantering av en patients bilder och tracings.

En tracing kan representera t.ex.

  • en orginaltracing före behandling
  • en eller flera alternativa behandlingsplaner, eller
  • en uppföljningstracing efter behandling.

En tracing kan även representera en kombination av flera tracings, en s.k.

  • superponering.

Facad Bild/Tracing-hanterare