skip to Main Content

OrthoTrace to markowa wersja oprogramowania Facad, oferowana na całym świecie przez KaVo jako program dodatkowy do oprogramowania do obrazowania CliniView™ lub jako samodzielne oprogramowanie do obrysu.

OrthoTrace był wcześniej sprzedawany prze Instrumentarium Imaging.


Pozostała część strony w języku angielskim.

Find a dealer for OrthoTrace

OrthoTrace is sold by the KaVo dealer organization. To find a dealer, we refer to the webpage for KaVo dealers worldwide.

Dealer information

To request for an OrthoTrace user license by a KaVo dealer, please visit the web page License Order Forms. You will need a password to access the order forms.

These forms are meant to be used by KaVo dealers when

  • setting up an OrthoTrace installation internally for demo purposes, or
  • finalizing an end customer installation with a permanent license

You can contact us using the email address orthotrace@instrudental.com

Back To Top